Skip to main content

Bezoekbeleid Hospice Wassenaar in verband met luchtweginfecties

Update: 27-09-2023

Ons streven is om, ondanks luchtwegvirussen zoals corona en griep, gestalte te blijven geven aan onze missie: mensen in een zo huiselijk mogelijke sfeer liefdevol en zorgzaam bijstaan in de laatste fase van hun leven. Om dit mogelijk te maken, is het van belang om onze gasten en onze medewerkers zo goed als dat gaat te beschermen tegen besmetting met het virussen. We hanteren daarvoor een zorgvuldig beleid, dat wordt aangepast aan de actualiteit.

Contact met naasten is essentieel in de laatste levensfase. Bezoekers zijn daarom van harte welkom in ons hospice.

Daarbij gelden de volgende maatregelen.

  • Bezoekers ontsmetten bij binnenkomst hun handen bij de desinfectiezuil.
  • We houden veilige afstand van elkaar, we geven elkaar de ruimte.
  • We respecteren ieders keuze om een mondneusmasker te dragen.
  • We schudden geen handen. 
  • Bezoekers volgen in het hospice de landelijk geldende aanbevelingen voor hand- en
    hoesthygiëne.

In de volgende gevallen zijn bezoekers NIET welkom in Hospice Wassenaar:

Bij klachten die kunnen duiden op een luchtweginfectie, zoals verkoudheidsklachten, hoesten, benauwdheid, geur- en of smaakverlies, of een lichaamstemperatuur van meer dan 38°C. Als de situatie van de gast hierom vraagt kan er i.o.m. de coördinator afgeweken worden van deze maatregel.