Skip to main content

Organisatie

Over het hospice

Hospice Wassenaar is een Bijna-Thuis-Huis. Een huis met een warme sfeer, waar een liefdevol en veilig thuis wordt geboden aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn.
Ons doel is ongeneeslijk zieken in de laatste fase van hun leven zo comfortabel mogelijk op te vangen, te begeleiden en te verzorgen.

De zorg voor een ernstig zieke kan in de thuissituatie zo zwaar worden dat er sprake is van overbelasting. Ook kunnen er andere belemmeringen optreden waardoor het helemaal niet meer prettig is om thuis te blijven.
Opname in het hospice zorgt voor ontlasting van zorg voor uw naasten. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor écht contact, dat zo belangrijk is aan het eind van het menselijk leven.
De zorg wordt overgedragen aan gespecialiseerde verpleegkundigen, artsen, het coördinatieteam en een grote groep vrijwilligers.

In het hospice zijn er geen vaste tijden bijvoorbeeld voor opstaan of naar bed gaan. Er zijn ook geen vaste bezoektijden. Het is aan de gast om aan te geven wat hij/zij wil, de verzorging wordt hierop zoveel als mogelijk afgestemd.

Missie

Hospice Wassenaar biedt een veilige en liefdevolle plek voor ongeneeslijk zieken, zonder onderscheid te maken op basis van geloofs- of politieke overtuiging, leeftijd en/of financiële draagkracht. Hospice Wassenaar is een bijna-thuis-huis. In Hospice Wassenaar ontvangen de gasten (met daarnaast familie en vrienden) zorg, steun en begrip van de vrijwilligers en van de professionele medewerkers. Zij beogen zo optimaal mogelijk bij te dragen aan de kwaliteit van leven in de laatste levensfase, gezien vanuit het oogpunt van de gast.

Hospice Wassenaar is een aanvulling op de reeds aanwezige zorg voor ongeneeslijk zieken in de regio, zodat iedereen zelf kan kiezen welke zorg het beste bij hem of haar past.

Vanuit een breder maatschappelijk oogpunt draagt het hospice bij aan het verspreiden van kennis en ervaring op het gebied van palliatieve zorg.

Coordinatie-team

De dagelijkse leiding over het hospice berust bij de coördinatoren: Ingrid Schonk, Danielle Coppens en Pauline Aalbers. 

Een belangrijk deel van het werk is de begeleiding van de vrijwilligers en het bewaken van de kwaliteit van zorg. De coordinator is aanspreekpunt voor de gasten, hun familie en zorgverleners zoals huisartsen en verpleegkundigen. De coordinator geeft informatie over het verblijf in het hospice en bepaalt in nauw overleg met de professionele zorgverleners of het hospice de juiste zorg kan bieden.


Ook het opbouwen en onderhouden van een netwerk met verwijzers en andere zorgverleners in de regio behoort tot hun taken.

Contact: 070-779 61 50 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hospicezorg en kosten

Het grootste deel van de kosten van opname in een hospice wordt betaald door de zorgverzekeraar. Hieronder vallen de verpleegkundige zorg, de huisartsenzorg, de apotheek of andere voorzieningen.

Hospice Wassenaar vraagt een eigen bijdrage van € 50,00 per dag. Dit is een tegemoetkoming in het totaal aan verblijfkosten (logies, eten & drinken, linnengoed, telefoon, internet, et cetera).

Bent u aanvullend verzekerd? Dan kunt u deze eigen bijdrage voor verblijf in het hospice terugvragen aan uw zorgverzekeraar. Soms is deze vergoeding beperkt tot een maximum per dag of een maximum voor het totaal, afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Check hiervoor uw polisvoorwaarden of informeer bij uw zorgverzekeraar.

Is het niet mogelijk zelf financieel bij te dragen? Dan zoeken wij met u naar een oplossing.

Kinderen zijn welkom tijdens bezoek

Kinderen die op bezoek komen in het hospice krijgen vermoedelijk de eerste keer te maken met een ernstige zieke en een aanstaand overlijden. Kinderen voelen feilloos aan dat er spanning en verdriet bestaat rond de zieke. Om angstige denkbeelden te voorkomen is het belangrijk kinderen te  informeren en hen te betrekken.  Kinderen worden in het hospice begeleid.